شماریخ ما ز بالا ییم و بالا می رویم دیر زمانی بود که می خواستم نا نوشته ها و یاداشت های خود را در جایی منعکس سازم در زمان دانش اموزی علاقه بسیار به نوشتن داشتم ولی چون به مدار گردش زندگی افتادم این دوران سر گیجه آور که نامش زندگی است مانع شد .ولی به قول شاعر: هر که او دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش و من آمدم تا خود را باز جویم . شماریخ در لغت به معنای فراز و بلندی کوه است و چون به کوه و تاریخ علاقه فراوان دارم و رشته تدریس من در آموزش و پروزش تاریخ است این اسم را برگزیدم چرا که هم به کوه نزدیک باشم هم به تاریخ.نقل مطالب از این وبلاگ حتی بدون نام آن ازاد آزاد است http://shamarikh50.mihanblog.com 2019-08-16T14:02:56+01:00 text/html 2015-06-24T06:15:53+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی توچال قله ی بلند رویا و خیال (3) http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1458 <font size="4" color="#ff0000">در فراسوی این&nbsp;</font><div><font size="4" color="#ff0000">کوههای بلند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تو ایستاده ی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">رویای قشنگ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نظاره می کنی مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آغوشت را می گشایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا دگر باره و هزار باره&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در آغوش گیری مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">باز با نگاهی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">باز با صدایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نزدیک و نزدیک تر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">می شوم به تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گویی دیداری زیباتر از&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">این دیدار نیست مرا !</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">این همه سنگ و صخره&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بر گرفته رویایم را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گویی جانی تازه می دهند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">این کهن ترانه زیبایم را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">رسیدن به قله&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">همان رویای دیداری است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">که بی تاب می کنددلم را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">برای دیدنت ای&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">قشنگ ترین رویایی زمانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای کهن ترین فسانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/y5hlh0aw6xrbj3umj3xn.jpg" alt="IMG_1533.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">تهران از فراسوی شیر پلا در یک روز تعطیل بدون آلودگی و دود و دم زیبا بود .</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/24i3v2nslxmf61xtwg4o.jpg" alt="IMG_1534.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">به سمت قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">به سمت عشق می روم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با کوله باری از امید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با دنیایی از رویا های سپید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز قلبم با یادت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می تپد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز عشقم به سویت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می رود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز با بال های رویا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قلب بی تابم می پرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به سوی قله می روم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا شاید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">زیباترین&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">لحظه های عشق را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در تجربه های بی نظیر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در رویاهای بی بدیل&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در زیباترین نگاه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در قشنگترین صدا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ببینم تو را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گفتگو کنم با خدا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به سوی قله می روم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کوله بارم پر از عشق تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کوله بارم پر از مهر تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کمی آنسوتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کمی دورتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باد صدای تو را می آورد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">که با قشنگترین آوا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می خوانی ترانه ی برای دنیا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">برای انسان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">برای عاشقان فردا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای کوه بلند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای نشسته در پناه ابرهها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بشنو صدایم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بشنو کلامم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز در کنارت به آرامشی می رسم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بی بدیل&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آرامش عاشقانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آرامش عارفانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به سوی قله می روم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آنجا زندگی زیباست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آنجا زندگی پر ز رویاست&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/hvzkjc1uj3zob9lda3r1.jpg" alt="IMG_1535.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">شیر پلا خداحافظ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بمان در یادم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بسان یک رویای شیرین&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بسان یک خواب دیرین&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بلندای کوههایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">هزاران ابر سپید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">هزاران کبوتر امید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">رویای پرواز را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">به آدمیان هدیه می دهند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در قله هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بهترین ترانه ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بهترین فسانه ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خوانده می شود در&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">قلبهای که هر لحظه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عاشقانه می تپند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در گامهای که هر لحظه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عارفانه می روند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خداحافظ شیر پلا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای پناهگاه قلبهای خسته&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای گشوده آغوش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای مهربان بی صدا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آسمانت آبی ترین آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ستارگانت همنشین کهکشان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">قلبت گرم چون عاشقان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دستت پر مهر چون فرشتگان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خداحافظ ای رویای من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خداحافظ ای زیبای من&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/p8omb945766sb6cflvu4.jpg" alt="IMG_1536.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">بالای شیر پلا و تابلوهای راهنما&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/77vor5w1ujhvlshtibfa.jpg" alt="IMG_1539.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">عبور از کنار پناهگاه امیری و حرکت به سمت قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/pkg9kl7rjoqpu69jrftd.jpg" alt="IMG_1543.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">تابلوی جان پناه &nbsp;....</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/rqiizu18sl61wvhudq9k.jpg" alt="IMG_1544.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">بالاتر از جان پناه امیری و حرکت ما به سمت قله&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">من بالاتر ایستاده ام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">چون کودکی شاد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گویی آسمان با من است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گویی من هستم دلشاد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دورترها &nbsp;شهر زیر پای من است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کمی آنسوتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قله چشم انتظار من است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">من نگاهم به آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باد &nbsp;می وزد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می برد رویای مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">سوی آدمیان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کاش بودی در کنارم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای یار مهربان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قله در چشم انتظاری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نظاره می کند مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز می خواند دلم را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به رویا ..به ترانه های زیبا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می روم آرام آرام به سویش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می خندد قله&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آغوش گشوده به انتظار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">اما ره بس دشوار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آیا می رسم به یار شیرینم ؟</font></div><div><font size="4" color="#000099">باد می گوید آری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ابر می گوید باری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">عشق می گوید با دستان خالی ؟</font></div><div><font size="4" color="#000099">من می گویم نه !</font></div><div><font size="4" color="#000099">تمام کوله بارم پر است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از سوغات دیدارت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از عشق و رویایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">من برایت هزاران گل آورده ام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گلهای سرخ بی قرار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">عشقهای ماندگار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قله می خندد و من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نزدیک ونزدیکتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز هماغوش عشق می گردم&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/tc780p2184crjalflnj0.jpg" alt="IMG_1546.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در نزدیکی قله و شادی دوستان</font>&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/0q9wfajd493r5do52xhi.jpg" alt="IMG_1547.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">پناهگاه سنگی قدیم توچال با چه عشقی ساخته شده است .به سازندگان آن باید آفرین گفت .</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/fkh16jx3sn3wlptzan5c.jpg" alt="IMG_1552.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc0000">قله توچال و پناهگاه فلزی آن و دوستان خوبم از راست جواد نیک بخت ، علی کریمی زارع ، استاد فریدونی ، متین پدیدار&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/iphogmrdq88czwgcbdga.jpg" alt="IMG_1553.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">بدون شرح ....</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/u8r5nr983jjqqkny3z17.jpg" alt="IMG_1557.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در کنار پناهگاه توچال در یک غروب زیبا &nbsp;به همراهی هوای سرد قله عکسی به یادگار گرفته شد ...</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/ast0tkeribsfr90vyqsr.jpg" alt="IMG_1562.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">شب را در کنار پناهگاه امیری چادر زدیم و خوابیدیم .روز بعد و بازگشت از مسیر اوسون که بسیار زیبا بود .&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/upeqk1cbhjxo1wm99r6h.jpg" alt="IMG_1561.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">چادر ما در کنار پناهگاه .....</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/er8ovmus9yifzvcarymk.jpg" alt="IMG_1563.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">کوچه باغهای قدیمی دربند&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/qa64ils6b3spsptfzkuo.jpg" alt="IMG_1565.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">در کنار مجسمه کوهنورد دربند و خداحافظی با توچال قشنگ&nbsp;</font></div> text/html 2015-06-20T23:51:27+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی توچال قله ی بلند رویا و خیال (2) http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1457 <font size="4" color="#ff0000">در فراسوی این قله های بلند&nbsp;</font><div><font size="4" color="#ff0000">کمی آنسوتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در نزدیک خورشید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در همسایگی ماه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشق به انتظار مانده است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا دستی نوازش دهد گونه های خیس اش را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا قلبی بخواند ترانه های رفیق اش را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کمی آنسوتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چشمه می خواند &nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آوای نرم آب را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ومی برد خواب را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">به رویای شیرین دیدارت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">به ترنم خوب حرفهایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">و ستاره در غروب خورشید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تنها به چشم انتظاری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">مهتاب ایستاده است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا گونه های نرم تو را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">با رنگ آسمانی ماه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سرخ آب کند تا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">زیباترین بانوی فصلها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در همسایگی ماه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نظاره کند عاشقی را که&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">می خواند غمگین ترین ترانه را</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در فراسوی این قله ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چشمهای بی قرارت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">هنوز با من سخنها دارد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سخن شیرین دیدار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سخن بی تکرار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><img src="http://8pic.ir/images/yttcleg1o5bj2xiyqis2.jpg" alt="IMG_1511.JPG"></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div>&nbsp; <font size="4" color="#000099">مردی برای تمام فصول .....پهلوانی که با مردم بود .عکسی قدیمی بر روی دیوار کافه آبشار که برایم بسیار جالب بود .</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/u861qtrha7m2f57623nw.jpg" alt="IMG_1513.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900">&nbsp;زیر پناهگاه شیر پلا .....مسیر با پلکانی &nbsp;محافظت شده شما را به این پناهگاه زیبا راهنمایی می کند .</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/s6r8zxhemo1sp751hfna.jpg" alt="IMG_1518.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">دره ی زیبای دربند از نمای دیگر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">کدام درخت ، کدام سبزی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کدام طراوت ناب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کدام ترانه آب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در نگاه زیبای توست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای قله ی بلند توچال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای فراسوی خیال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با کدام نوازش باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با کدام حرف های شاد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دلم را به بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">پیوند می زنی ؟</font></div><div><font size="4" color="#000099">مرا می بری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا بلندای قله هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آنجا که تنها سکوت رویایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تو ست !</font></div><div><font size="4" color="#000099">حرفهای دریایی توست !</font></div><div><font size="4" color="#000099">می خوانی با ابر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">سرود باران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می نویسی با عشق&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دیدار یاران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز در تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">هزاران بی قراری&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" size="4">باز با تو غمهای زندگانی&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" size="4">فراری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">بلندی قله هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">زیبایی صخره هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بی قراری ابرهایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">مرا همراهی می کند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا قله بلندت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا عشق&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا رویا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا خیال های بی پروا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا عشق فردا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/tguenwgxnzm9nn4kha8x.jpg" alt="IMG_1519.JPG"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/ca6fq574mh12bxb5of6f.jpg" alt="IMG_1520.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">پناهگاه شیر پلا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/w4872gsqkyjqhxjuebv8.jpg" alt="IMG_1525.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">همیشه گره نشانی از گرفتاری و دردسر است اما در کوهنوردی این گره ها هستند که شما را از دردسر نجات می دهند .این مهمترین تفاوت کوهنوردی با رشته های دیگر است .زندگی تو را به گره می اندازد اما کوهنوردی با گره هایش تو را به زندگی پیوند می دهد .</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/27v3ctisvhr76iy6veyf.jpg" alt="IMG_1526.JPG"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/m7gzezx0uxixt0ptyl9q.jpg" alt="IMG_1527.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">قله ی زیبای دماوند از نمای توچال&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/s7abfn6mcpi40rmv347m.jpg" alt="IMG_1530.JPG"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/q5ydgqim8aznlwoqhr91.jpg" alt="IMG_1532.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">بالاتر از شیر پلا به سمت پناهگاه امیری&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-06-18T07:55:19+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی وقتی شاگردم معلم من میشود http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1456 <div style="text-align: center;"><font size="5" color="#cc0000">یکی از شاگردان خوبم پسر گل یونس برخوردار با این کار زیبا مرا بسیار خوشحال کرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8194297642/19801770116242353944.jpg"></div> text/html 2015-06-17T23:45:07+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی توچال قله ی بلند رویا و خیال (1) http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1455 <div><img src="http://8pic.ir/images/82at3r7q0hef82yqww0j.jpg" alt="IMG_1538.JPG"></div><div><br></div><div><br></div><font size="4" color="#ff0000">دریاچه کوچک رویایی من (1)</font><div><font size="4" color="#ff0000">ای خفته در آغوش یار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">با کدام موج خیال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آرامش آبی ات &nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">موجی از نوازش های&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دیدار خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای قله ی بلند رویایی من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای توچال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای قله ی خیال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام ابر بازیگوش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ناز بالش خیال رویایی توست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام نسیم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام طوفان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">موج خواهد داد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گیسوان سیاه زیبایت را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بانوی سپید پوش زمستانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بهار رویایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دوباره کدام سیلاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خواهش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">جاری خواهد کرد در دامانت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ترانه ی را که برای&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نازنینی سروده خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام دست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام بوسه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کدام ترانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در کوچه باغ های &nbsp;رویایی ات &nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">باز شکوفا خواهد کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">هزار ترانه عاشقانه را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بهاری سبز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بهاری رویایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در باغ خواهش و بوسه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">باز کدام صورت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">شرمگین یک خواهش دیرین خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دریاچه کوچک قلبم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">برای تو زورقی خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا برانی به ساحلی دو ر</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تا بخوانی ترانه ی پر شور&nbsp;</font></div><div><br></div><div><hr>1- گروهی توچال را به معنی دریاچه کوچک یا برکه آب کوچک معنی کرده اند .این معنی برای من بسیار زیبا بود و در نوشته ام از آن استفاده کردم .</div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">در مورخه 14و 15 خرداد ماه 94 صعودی زیبا به قله زیبای توچال بام تهران داشتم که این نوشته ها تصویری دیگر از صعود به همراه خاطرات شیرینش به عزیزان جان می باشد .</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/ql0m2y0nxn1rzq7trzwf.jpg" alt="IMG_1494.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در مسیر فیروز کوه دیدن این قطار جالب بود .این دل نوشته در آن زمان با دیدن این قطار نوشته شد .</font></div><div><br></div><div><font size="4" color="#009900">در کدامین ایستگاه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">چشم انتظار منی ای عشق&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">با کدامین قطار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">در کدامین کوپه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">تو را پیدا کنم ای بانوی مسافر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">ای عبور زیبای فصل مانند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">ای خاطرات شیرین کودکی من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">چه دور می شوید آسان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">همراه با قطاری زیبا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">چون گذر عمری زود گذر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">در باور یک سفر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">باز به چشم انتظاری تو ام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">تا در ایستگاهی دیگر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">پیدا کنم تو را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">ای بانوی عاشق فصلها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">ای بی قرار نقشها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">ای چشم انتظار وصلها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">کوپه ها در گذر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">لحظه هایم با تو در سفر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">اما ایستگاهی نیست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">که بوی خوش تو را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">از یادم ببرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">چرا که رد عبورت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">چون قطار طولانی خاطرات&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">هنوز هم از ایستگاه دلم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">یاد آور رد نگاهت است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">در آخرین دیدار&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/v0rccsuj5m7s2pnvp8rk.jpg" alt="IMG_1496.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">منطقه دربند و تابلوی زیبای شهرداری کوهستان&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/jkkxa4qi6wl6trwdojub.jpg" alt="IMG_1497.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">ارتفاعات بالا دست دربند با این نمای زیبا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/yn86q0kvrecnl3d51mye.jpg" alt="IMG_1498.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">دربند در یک روز تعطیل در بند ماشین و آدم و ترافیک و ......</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/h9jfd08spe9irrmbuqc6.jpg" alt="IMG_1499.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">تله سیژ های خالی و پر&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/1yvmhea1pj7w2kv5i3tq.jpg" alt="IMG_1500.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#cc33cc">ابر سفید بازیگوش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در گوشم نجوا ی کن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">از بهار و باران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">تا طراوت حضورت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">ای یار شیرین بیان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">حضور سبز تو باشد در کوهستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در هوای پاک قله ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در دور دستهای چشمه ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">بازی ابر سفید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در کوچه خیالی قلبم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">نشانی از دیار تو بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">وقتی می گذشتی با ناز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در هوای رمز و راز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">گویی تمام حضور تو با بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">آمیخته بود در سفر رویایی خیال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">باز کن پنجره را بانوی همه ی فصلها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">تا دیگر بار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">ترنم باران یاد آور لحظه سبز تو باشد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در تپش نبض ثانیه ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">دقیقه ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">تمام وقتها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">تمام لحظه ها&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/x307m3cvybv0e25m12we.jpg" alt="IMG_1501.JPG"></div><div><font size="4" color="#ff0000">ابتدای مسیر صعود به قله ی توچال ...این قله با ارتفاع 3962 متر معروف به بام تهران می باشد .معنی آن را به معنی دریاچه کوچک یا آبگیر کوچک آورده اند .قله ی بس زیبا که میعادگاه عاشقان طبیعت و بهار است .</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/n5h5zzdy2yu6y17i60oq.jpg" alt="IMG_1503.JPG"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">دور و دورتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">حضور تو زیباتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قشنگ ترین دقایق عمرم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با تو سپری خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای کوه بلند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای ترانه جاری دلبند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در پس تصویر رویایی تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز همان آواز قشنگ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به گوش خواهد رسید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در دنیایی که در آن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تنها صفای قلبها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به جای زبان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">حرف های دل را تکرار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می کنند در بی زبانی عشق&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز هم شعر زیبایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بی هیچ قافیه ی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بی هیچ وزنی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تکرار زیباترین شعر زمانه خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای کوه بلند دربند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای توچال پر لبخند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز هم در بلندای نگاهت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">همان شکوه گمشده دیروز و صد روز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">همان تصویر زیبای لبخند ت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در عبور باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در عبور آب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در عبور ابر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در بارش باران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در طراوت ایمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">همه ی حرفهای عاشقانه را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">زمزمه خواهد کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">برای کودکانی که خوابشان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با لالایی تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">پیوند شیرین خواب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">لبخند بزن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">چرا که لبخند تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تمام حرفهای ناگفته من است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای لحظه پر شکوه دیدار&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/ryt082pjofwibw6l8nmc.jpg" alt="IMG_1504.JPG"></div><div><font size="4" color="#ff0000">تابلوی های راهنما و اصرار بعضی برای ایجاد خط خوردگی و خط زدگی آنها ، شاید این هم نوعی سرگرمی برای عده ی است ؟</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://8pic.ir/images/r6ybuzsex3pg8klcq1u9.jpg" alt="IMG_1505.JPG"></font></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">کمی بالاتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">صدای می خواند مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بیا ...بیا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">شاید گم شده ی بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">که با نجوای عاشقانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">زمزمه می کرد سروده های دیرینش را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">برای قلبهای که می فهمیدند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باد چیست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بهار چیست&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آب زمزمه گر لحظه های خوب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بودن بود برایشان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و باد ترانه ها را به هر زبان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می خواند در&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کوچه های کوهستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در پیچ و خم های بستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">باز این شور کودکانه بود در قلبم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">که مرا غرق می کرد در&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">رویایی کودکانه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">اما بس زیبا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">که در ان تمام آدمیان عاشق بودند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">فصلها را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">اشکها را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">لبخند ها را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">غریبه ی نبود تا با&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نگاهی غمگین&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آشنایی را بیابد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در کوچه دلم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">چرا که تمام آدمیان این کوچه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تنها به یک زبان زیبا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">یعنی دوست داشتن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">حرف می زدند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">عشق می ورزیدند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا رسند به دیداری که&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نهایت معشوق بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در فصلهای این کتاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در کوچه خیال&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">صدای بود که می گفت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بیا ...بیا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کمی دورتر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">کمی دیر تر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">اما بیا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا باز یابی خو د را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در کوچه بهار&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/za2d67b8tiz49ki41vq6.jpg" alt="IMG_1506.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">بالای کافه آبشار &nbsp;آخرین کافه مسیر قبل از پناهگاه شیر پلا&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/rx4d9cjvd07f1o73tdnd.jpg" alt="IMG_1508.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#000099">سنگ مریم از مسیر های سنگ نوردی توچال&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/wrj6vipw383gpipjpq0f.jpg" alt="IMG_1507.JPG"></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">در مسیر قله ی توچال&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://8pic.ir/images/7uurdq65gweb771kzwn9.jpg" alt="IMG_1510.JPG"></div> text/html 2015-05-27T01:15:15+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی شاهوار ، بلند و با وقار (2) http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1454 <font size="4" color="#ff0000">تو بلندی ، ای قله ی با وقار&nbsp;</font><div><font size="4" color="#ff0000">ای شکوه خفته در آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ای شاهوار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بلندای انتظار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در گذر روزگار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در بارش بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سبز مانده ی با وقار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چشمه هایت هنوز هم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">تفسیر پاکی آبند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سرد و گوارا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صخره هایت بلند و سپید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سنگ خارا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آهوانت بازیگوش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نرم و خرامان می روند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چون یاری پر از غمزه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشق را پیوند می دهند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">قله هایت همیشه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آشنا با برف اند &nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صدها ترانه برلبت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گویا و خاموش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">اما بی حرف اند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کاش من هم چون تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پاک بودم و بی آلایش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کاش همسایه بودم با ابر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پر بودم از خواستن و خواهش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/dnbb_img_1421.jpg" alt="dnbb_img_1421.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/bnlo_img_1420.jpg" alt="bnlo_img_1420.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">زندگی در چادر و تجربه چادر نشینی در نوع خود جالب و قشنگ بود .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/2gm6_img_1424.jpg" alt="2gm6_img_1424.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دوستان همنورد با بساط چای و شام در درون چادر ،تجربه زندگی از نوعی دیگر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/zo2w_img_1419.jpg" alt="zo2w_img_1419.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">در خلوت و سکوت شبانگاهی شاهوار ، همسایگی با ماه و هلال زیبای آن سخت مرا مجذوب خود کرده بود .گاهی تنها با زبان کلمات می توان احساس را بیان کرد .این قطعه و دل نوشته در چنین فضای بیان شده است .سکوت کوه ، باد کوهستان ، صدای چشمه ، آسمان پر ستاره و من و تنهایی ....</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">چشمه ی پری خانی</font><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کوه در خواب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صخره در خواب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دره در خواب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">اما دل من چون چشمه ی پری خانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پر از تب و تاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ماه در نور کم رنگ آب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آرام آرام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چون بانوی زیبای مهتاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بالا می آمد با ناز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">با صدها آواز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">با غصه های پر ساز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">مهتاب می پاشید نور خود را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بر پهنه ی آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ماه می دید چهره زیبای خود را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">در کوهستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چشمه بی قرار از حضور پری چشم انتظار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صدای عاشقانه باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ابر را کم خواب کرده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشوه های مهتاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">مرا بی تاب کرده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">آسمان پذیرای ستاره ها گشته &nbsp; بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دریای نور استخر &nbsp;رویا ها شده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">یار با نور مهتاب شنا می کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشق را برای وصال صدا می کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نور مهتاب کوه را سرخاب می کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">چهره زیبای ما ه را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پر از مهتاب می کرد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کاش لحظه های دیدار پایدار بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشق در قلبهای آدمی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">همیشه بیدار بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نور سپیده&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">مهمان ناخوانده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">این پایان حرفهای مانده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نور مهتاب دور شد در نور سپیده&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">عشق رفت چون&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">اسبهای رمیده&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/mflt_img_1426.jpg" alt="mflt_img_1426.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">روز بعد و مسیر قله</font><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/bezm_img_1431.jpg" alt="bezm_img_1431.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صاحبان قله ها ، بز و قوچ و آهوان کوهها در مسیر قله دیدن این حیات وحش زیبا برایمان بسیار جالب بود .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/conq_img_1433.jpg" alt="conq_img_1433.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#009900">برکه ی آب و آخرین برفهای زمستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/5w7z_img_1434.jpg" alt="5w7z_img_1434.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پرنده باش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">رها در آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">ببر رویا های پرواز را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">به کهکشان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گاهی با بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">نغمه ها تازه کن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گاه با تابستان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">گرمای عشق را زنده کن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پاییز باش پر از رویا و رنگ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">خالی باش از بدی و ننگ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">زمستان در آسمان دلت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">همیشه پر از سپیدی باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">زندگی برایت چون برف&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">همنشینی از خوبی باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">پرنده باش بهاری&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دل را پر از خنده کن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">باغ را پر از گل&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000">کویر را هم زنده کن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/k2xi_img_1439.jpg" alt="k2xi_img_1439.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">و نام تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">ای خدای بزرگ&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">بالاتر از همه ی قله ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">زیباتر از همه ی صخره ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">شیرین تر &nbsp;از همه ی قصه ها&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font size="4" color="#006600">تو بهترین یار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">تو بهترین همنشین&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">دلهای بی قرار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">تو در قله های انتظار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">نگاه کن به من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">بنده بی مقدار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">خدای من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">ای خدای مهربان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">باز کن آغوشت را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">چون دستان یار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">مرا ببر به سوی بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">تا سبز کنم جانم را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">تا گل دهد باغ ایمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">در پرتو باران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">در راز و نیاز با تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">تنها یک زبان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">یک کلام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">یک بیان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">کافی است برای&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">من کوچک&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">ای خدای آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#006600">دوستت دارم چون جان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/4z3_img_1441.jpg" alt="4z3_img_1441.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">صعود در رویا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/9o4_img_1442.jpg" alt="9o4_img_1442.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">من در حال عکاسی و جواد و متین در انعکاس قاب عینک ،فکر می کنم زیباست .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/nghm_img_1443.jpg" alt="nghm_img_1443.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">رسیدن به قله و شکر گذاری یاران&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/tfpa_img_1444.jpg" alt="tfpa_img_1444.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/pyk_img_1445.jpg" alt="pyk_img_1445.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">زیباترین لحظه ها ، لحظه های بندگی آن هم در ارتفاع تقریبی 4000 متری است .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/blgo_img_1446.jpg" alt="blgo_img_1446.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">دوستان خوباز راست : آقایان رضا صفری ، جواد نیک بخت ، متین پدیدار ، علی کریمی زارع&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/06yr_img_1448.jpg" alt="06yr_img_1448.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/qhv6_img_1454.jpg" alt="qhv6_img_1454.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">استاد ترشیزی از کوهنوردان پیشکسوت گنبدی که در قله او را دیدار کردیم و پای صحبتهای او نشستیم .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/33zo_img_1457.jpg" alt="33zo_img_1457.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">بازگشت از قله&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/69d3_img_1459.jpg" alt="69d3_img_1459.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">جمع کردن وسایل و چادرها بعد از ناهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/6xil_img_1460.jpg" alt="6xil_img_1460.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/1h56_img_1462.jpg" alt="1h56_img_1462.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">حیات وحش منطقه نیز در نوع خود بی نظیر بود .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><img src="http://uupload.ir/files/d2ey_img_1463.jpg" alt="d2ey_img_1463.jpg"></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">دوستان این تصویر را به یک انسان خوابیده تشبیه کردند که صورتش دیده می شود .</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">برای خداحافظی از شاهوار نوشته شد :</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">صبح پیدا شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آسمان زیبا شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و من در جستجوی سرخی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نگاه شرمگین تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در فلق سرخ گونه هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و تپش قلب تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در قله هایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به جستجو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به نظاره&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ایستاده بودم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بر تخته سنگها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بر صخره ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بر دره ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">شاید سرگردانی باد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">شاید تنها یک لبخند شاد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گواه حضور تو باشد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در دل بی قرارم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای بانوی سبز پوش بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">صبح روشن از نگاه تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و در گوشه ی دلم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">لبخند شوخ و شنگ تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با تو گرمای زندگی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می جوشد و من&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با یاد تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">می شوم بی قرا ر&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">یاد تو ای قاصد بهار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">یاد آور دلهای پر تپش انتظار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گرم خواهم شد با&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نگاهت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با کلامت با صدایت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نمی دانم در کدام صعود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در کدام قله&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در کدام صللوع سپید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در گریز تاریکی از&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">گرمای امید&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">زمان در تو می جوشد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">چون کوره خورشید و&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">من گرمای تمام زندگی را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از تو می گیرم وام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای عشق نا تمام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دلم سخت گرفته &nbsp;بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از دوری تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">صدای باد به شوق آورد مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا بالهای احساسم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">پرواز کند سوی آشیانه ی تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بال گشودن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به تو رسیدن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">غنودن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بر طبل عشق کوبیدن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در آسایشی که&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قلب پر مهرت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">میزبانی می کند&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تن خسته مرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">صبح پیدا شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آسمان زیبا شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و من در این سپیدی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">به جستجوی نگاه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آبی تو بودم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا دریا رایاد کنم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا بنیاد عشق را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آباد کنم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دستان سبزت را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">پیدا کنم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تا در باغ سر سبزی عشق تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بچینم هزاران میوه بوسه را&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از لبانی که باد با قلم رنگین خود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">سرخ کرده بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">چون سرخی آفتاب&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و آغوش آسمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">پهنه خیال من گشته بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قاصدک دور می شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و من نگاهش می کردم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">با پیامی برای تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای بانوی همیشه بی قرار&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای چشم انتظار&nbsp;</font></div> text/html 2015-05-17T00:55:32+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی شاهوار ، بلند و با وقار (1) http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1453 <font color="#009900"><font size="4">بهترین&nbsp;</font><font size="4"> صعود رسیدن به قله ی &nbsp;است که در آن به خاک افتی و خدا را شکر گذار باشی .</font></font><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">قله ی شاهوار بلندترین قله ی استان سمنان در 160 کیلومتری گنبد واقع شده است .مسیر صعود به این قله از چند مسیر مختلف است .تیم ما مسیر صعود خود را از منطقه ی معروف به باغ گیلاس و قطار زرشک به چشمه پری خانی در نظر گرفته بود .این صعود در تاریخ 94/2/24،25 &nbsp;صورت گرفت .دل نوشته های زیر حاصل این صعود زیبا بود که تقدیم می شود به عاشقان پاک این دیار .</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/roxp_img_1444.jpg" alt="roxp_img_1444.jpg"></div> text/html 2015-05-14T02:10:02+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی برای مختومقلی فراغی .... http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1452 <div><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/1/18/Magtymguly_Pyragy_tamb.jpg/220px-Magtymguly_Pyragy_tamb.jpg"></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div><font size="4" color="#000099">مردی که آسمان دلش&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آبی بود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">از دردهای مشترک&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قصه می گفت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">شعرش آ سمانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دلش دریایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">قلبش رویایی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آق توقای&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای مرتع سبز روحانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">بگیر مرا سخت در&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">آغوش خود&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">اگر می توانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">نه&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">روح من در آسمان صحرای ترکمن&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در پروازی عاشقانه است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">در رویایی دلنوازانه است&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">من در کلام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">هر بخشی عاشق&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دور می شوم تا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">دورترین نقطه صحرا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">و تو می مانی&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">ای آق توقای زیبا&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تنها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تنها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099">تنها&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#000099"><br></font></div> text/html 2015-05-14T01:53:24+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ انسان‌هایی ﮐﻪ ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ. http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1451 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://www.yekibood.ir/images/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%81.jpg"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">روبرتو دی ویسنزو، گلف باز مشهور آرژانتینی، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ برنده ﺷﺪ پس از دریافت چک و لبخند برای دوربین، به رختکن رفت و آماده رفتن به خانه شد. هنگام رفتن به سمت اتوملبیش در پارکینگ، یک زن جوان به او نزدیک شد. زن پیروزی را به او تبریک گفت و سپس به او گفت که فرزندش بیماری سختی دارد و اگر هزینه‌های درمان او را فراهم نکند خواهد مرد. ویسنزو متأثر شد و چک جایزه را امضاء کرد و به زن داد و گفت: «با این پول بچه خود را درمان کن و روزهای خوشی برایش فراهم کن.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">هفته بعد، وقت ناهار در یک باشگاه گلف، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﮔﻠﻒ ﺑﻪ ویسنزو ﮔﻔﺖ: «هفته گذشته برخی از بچه‌ها در پارکینگ، تو را دیدند که چک مسابقه را به یک زن دادی.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">ویسنزو سرش را تکان داد و گفت: «خب.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">او گفت: «ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺩﺍﺭﻡ. ﺁﻥ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺻﻼً ﺑﭽﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺣﺘﯽ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻦ!»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">ویسنزو گفت: «پس یعنی کودکی در حال مرگ نبوده است؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">او گفت: «درست است.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font color="#cc33cc" size="4">ویسنزو گفت: «این بهترین خبری بود که من تو این هفته شنیده ام!»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-05-14T01:50:03+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی یکی هست ! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1450 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://bayanbox.ir/id/2502078177890265855?view"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">در عالم کودکی به مادرم قول دادم که همیشه هیچ کس را بیشتر از او دوست نداشته باشم. مادرم مرا بوسید و گفت: «نمی‌توانی عزیزم!»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">گفتم: «می‌توانم، من تو را از پدرم و خواهر و برادرم بیشتر دوست دارم.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">مادر گفت: «یکی می‌آید که نمی‌توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">نوجوان که شدم دوستی عزیز داشتم ولی خوب که فکر می‌کردم مادرم را بیشتر دوست داشتم. معلمی داشتم که شیفته‌اش بودم ولی نه به اندازه مادرم. بزرگتر که شدم عاشق شدم. خیال کردم نمی‌توانم به قول کودکی‌ام عمل کنم ولی وقتی پیش خودم گفتم: «کدام یک را بیشتر دوست داری؟» باز در ته دلم این مادر بود که انتخاب شد.</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">سالها گذشت و یکی آمد. یکی که تمام جان من بود. همان روز مادرم با شادمانی خندید و گفت: «دیدی نتوانستی.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">من هر چه فکر کردم او را از مادرم و از تمام دنیا یشتر می‌خواستم. او با آمدنش سلطان قلب من شده بود. من نمی‌خواستم و نمی‌توانستم به قول دوران کودکی‌ام عمل کنم. آخر من خودم مادر شده بودم!</font></div><span style="color: rgb(102, 51, 0); font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;"></span> text/html 2015-05-14T01:47:01+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی عاشق شو و با عشق جاودانه شو ! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1449 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://i2.tinypic.com/v3d9w4.jpg"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#000099"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#000099">روزی پسر بچه‌ای در خیابان سكه‌ای یك سنتی پیدا كرد. او از پیدا كردن این پول، آن هم بدون هیچ زحمتی، خیلی ذوق زده شده بود. این تجربه باعث شد كه بقیه روزها هم با چشم‌های باز، سرش را به سمت پایین بگیرد. او در مدت زندگیش، 296 سكه 1 سنتی، 48 سكه 5 سنتی، 19 سكه 10 سنتی، 16 سكه 25 سنتی، 2 سكه نیم دلاری و یك اسكناس مچاله شده 1 دلاری پیدا كرد. یعنی در مجموع 13 دلار و 26 سنت.</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#000099">در برابر به دست آوردن این 13 دلار و 26 سنت، او زیبایی دل انگیز 31369 طلوع خورشید، درخشش 157 رنگین كمان و منظره درختان افرا در سرمای پاییز را از دست داد. او هیچ گاه حركت ابرهای سفید را بر فراز آسمان، در حالی كه از شكلی به شكل دیگر در می‌آمدند، ندید. پرندگان در حال پرواز، درخشش خورشید و لبخند هزاران رهگذر، هرگز جزئی از خاطرات او نشد.</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#000099">حکایت بیشتر زندگی‌های ما انسانهاست که زیبایی‌های اطراف‌مان را نمی‌بینیم و غرق در خیلی از مسائل روزمره هستیم.</font></div> text/html 2015-05-14T01:41:47+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی بفرمایید من بهتون گوش میدم ! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1448 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://www.khorasannews.com/NewsImage.aspx?id=656911&amp;filename=8vr4.jpg"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">مردی که دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای کمک کرد.</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">به استاد گفت: «به محض اینکه یکی از ما شروع به صحبت می‌کند، دیگری حرف او را قطع می‌کند. بحث آغاز می‌شود و باز هم کار ما به مشاجره می‌کشد. بعد هم هر دو بدخلق می‌شویم. در حالی که یکدیگر را بسیار دوست داریم، اما نمی‌توانیم به این وضعیت ادامه دهیم. دیگر نمی‌دانم که چه باید بکنم.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">استاد گفت: «باید گوش کردن به سخنان همسرت را یاد بگیری. وقتی این اصل را رعایت کردی، دوباره نزد من بیا.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">مرد سه ماه بعد نزد استاد آمد و گفت که یاد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد. استاد لبخندی زد و گفت: «بسیار خوب. اگر می‌خواهی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی باید یاد بگیری به تمام حرف‌هایی که نمی‌زند هم گوش کنی.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://mostafavi9090.persiangig.com/goosh.jpg"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="color: rgb(102, 51, 0); font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;">منبع:&nbsp;<a href="http://www.mgtsolution.com/olib/126708334.aspx" title="" target="_blank">راهکار مدیریت</a></div> text/html 2015-05-11T01:57:26+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی غروب آغاز تنهایی ماست ! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1447 <font size="4" color="#ff0000"><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">حدود ۳ هفته) پیش مریخ نورد کنجکاوی یا Curiosity یکی از دوربین های خود به نام MASTCAM را به&nbsp;سمت&nbsp;منظره غروب خورشید&nbsp;</span><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">&nbsp;گرفت و تعدادی&nbsp; عکس&nbsp;</span><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">&nbsp;به زمین ارسال کرد.</span><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 32px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl; line-height: 32px; text-align: justify;"><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">این&nbsp;عکس&nbsp;</span><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">&nbsp;ها بعد از پردازش، مناظری دلفریب و البته متفاوت با&nbsp;غروب خورشید&nbsp;</span><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;">&nbsp;در سیاره مان، را به رُخ کشیده اند.</span></font><br style="box-sizing: border-box; font-size: 12px; direction: rtl; line-height: 32px; text-align: justify;"> <div><font size="4" color="#ff0000"><span style="font-family: yekan; line-height: 32px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/0766352385610155102a.jpg" alt=",عکس های زیبا از غروب خورشید در مریخ مریخ,عکس,غروب خورشید,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/1486352385610155102a.jpg" alt=",عکس های زیبا از غروب خورشید در مریخ مریخ,عکس,غروب خورشید,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/2126352385610155102a.jpg" alt=",عکس های زیبا از غروب خورشید در مریخ مریخ,عکس,غروب خورشید,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی"></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/3966352385610155102a.jpg" alt=",عکس های زیبا از غروب خورشید در مریخ مریخ,عکس,غروب خورشید,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m1001/5046352385610155102a.jpg" alt=",عکس های زیبا از غروب خورشید در مریخ مریخ,عکس,غروب خورشید,جالب انگیز، جالب انگیزترین ها، مطالب جالب، عکسهای جالب، جالبترین ها، مطالب جالب و خواندنی"></div><div><br></div> text/html 2015-05-11T01:51:58+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی لبخند تو خلاصه ی تمام خوبی هاست ! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1446 <img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412195440a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"> <div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412195661a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412195882a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412195963a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20153141220044a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20153141220155a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20153141220226a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20153141220589a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412207310a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/201531412208811a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/2015314122010713a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/2015314122011214a.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-05-10T02:02:05+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی از ماست که بر ماست! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1445 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://bayanbox.ir/id/6106425796202694488?view"></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#009900">درخت جوانی نزد درخت پیری رفت و گفت: «خبر داری که چیزی آمده که ما را می‌بُرد و از پایمان می‌اندازد؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#009900">درخت پیر گفت: «برو ببین از ما هم چیزی همراه او هست؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#009900">درخت جوان رفت و دید سری از آهن و دسته‌ای از چوب دارد. پس نزد درخت پیر برگشت و گفت: «سرش آهن و تنه‌اش چوب است.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#009900">درخت پیر آهی کشید و گفت: از ماست که بر ماست</font></div> text/html 2015-05-10T01:58:26+01:00 shamarikh50.mihanblog.com طغان دردی کریمی ای کاش از الطاف پنهان حق سر در می‌آوردیم که این گونه ناسپاس خدا نباشیم! http://shamarikh50.mihanblog.com/post/1444 <div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUEhQUFRQVFxQUFBUVFBQYFBQUFBQWFxQUFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGywkHyUsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAL4BCQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAECBQYAB//EADsQAAEDAgQDBgMHBAICAwAAAAEAAhEDIQQSMUEFUWEGEyJxgZEyocEUFUJSsdHwIzOS8aLhYoIHQ7L/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAACAwQBAAUG/8QALBEAAwACAQMDAgYCAwAAAAAAAAECAxEhBBIxE0FRIpEUMmFxobEjQgWB4f/aAAwDAQACEQMRAD8A+htClQColegeLouCvFVlWC47RIai00IuQ+/AQsJIclTqs6riuSPhqh3S6pT5GzgtrY0oartdKtCxZE/AqsVS+UUhRCLC8Qs7we0plXi1WVgsdhdvANoUgBXheyolYPYUaFfKpaF6UXdsHt0Dc1Vyq5Kgo9g6KwhVHIpKVr1QN12xkQ2LYurAWRVdqtDEPBGqy65SXzZ6+CFOP9xOuEm9ieqMSr2lXYq4EZoPYGoWERou3wNYPaCuEYVp4DGkOF0WWd8okvH3LR2LmAq8IFCrmAKM1Tt6JFL3o9C8pK8sCRBVY8vmrr0dVxuhCFJXlK0aQF6VYLxXGg6roCyn1ZKdxVSxWaVqXA/EhuktPD7LJouWjhqiizpnpYmjUp01OaEOhWlHLVEqcsbkxKyzbqSxWpIndovWIMvTdvgWDFYsRsi8WovV2xDxsBkUtCLC9lTO/gDsBOCC4qcQ4pWtXsinINfSUwrqi8sx1cp3D1swT5pgZOn7D2IdZY2ImStqssyvSQ5K8D+knyZ+ipUYmXsslyy65PfJauOAOQoFZoTr2pGtZOxVtgZVoWyq9IXVg1FpNVWyJo6Xg7vDB1Wo02hYvCjda1V8BJqdshtatla2IDRcpL7yWfj8Sszvk2cfAaxo6iljwUf7WFylPEIn2krvSO7DeDxzVlzv2gzK08FjM1igc6OctD6hxUrNx9YiwWJbOS2DxUyghe7wnVSCj8IolaLMsnKT0s0SjsbCRklMoi9GjhHLQLll4d0JsOledcclqycGlhymWrPw7loU3KSuGZa3yeyqrmIjoF0s/H09M7Z6Gf0Q9ynyxajZVxupfVDdpQ3Vh+EEpPE1Xu/DA87rZe2O9NfA1iIOizMU2EWnIQMQ+6qieTn4EH6prD1ICXq6oL3K5LaJ7SY4ceJhHhrgsR2qNSeUOTDv3MjU+Buph+qAaSNTeiOaYJCS9x5G734EXUoCzMXSutWq6Fn1bo8VNs6/ArREpplNFw9Dojltlar2SVJOFrZSm6+JzBZpVu8TEiW55FMUSSlVoVbpV7E5GAgpzFQ4Qqyi0cGRqFQggoDQisSgjoKFYOErIxp8RRMPVAaRKXc26WuGDM6ZAKs0qRTRGUllUOSLMKZpuKE2mj0m7JN2kNiNh6KcouS7aRRKTlLbVeChJyMV8Y2k3M4wFiYfjFbFVC2jDGADxGc0TqFftBQe8Mym0mWmYd0sDcz8lh4NtfCvLmscNiPibBiNJIXl55deB3fr2O3wfBZB76q+pO0uAF+QN7QtDD8PpsnK0D0XP4TtewFoqMLJmSDmAI6a/wAC6NmJa9ocxwLTcEbpERPhrlGK2/DLBkFBxFNF7wBAr1lSg1vYo5iSxDE496UrlVY2ZkEqgQiEd4VmYeVb6ilck2mxQU0bKAmfs4G6q6mgefZ3YwLUZpsQgGpCKCl5GqQcy5E6tKUNlATdOVW8kLKtxPR1nnFCcVdzkBz1VCE2yj3ILqitUKG8KtEtHnOQyVL22S5cmoApXel8yNUCpl8kwFmnTpoooyjhqIwKKqKFOxTuSEVjSnmAKxYDslPIH2aFAxEY1S5sFeWPbNL5URgXqeikKW0x8Mew7lFdsKuHTuUQpXblj2toUpuRmvY2XFskSdJI5wp7oFLcVpONJzaZLXuEAgXk/oOZ80rIkwlwjle0PF6L5bTGZ35spBaZ/EZHJX7GPfncZIaCJnN4rRYExtqOqwX4StTdldTDs03HxF0lo6zYm+qf4TxFlIRTbWYTlblIzNLgNs1y640IF9El4pTJpyPe6R9EfVlAquXHDtE4ktFVnQOEG2pJBInaECp2gqAeGoyQQ05mmCJPjnYQN1RE7W0N/EY9edHXmqocVwVTtLWc6csAH8JHiOvO60MJ2rzA94MpHOQPVNnfwG9NbTOl3TDqyxqHFqbgHBwIMxztrZPAzou71T4BnWtoMSTqhVsQNFdx1v7/APX1hJPZKZM7MdA31TKs2qqEIapmELdMcbVlecUsxyKFrjXIts85KuTRQ3NRwwKQuqPRqogID3KmHsVU6BPqIL1aoqEJyYtohDsrvVYTEAzfcrsC8rAKJrgoTJyotMqgcrsKntMcmSaRJVjh1ZrkRrkirpBKUxQAhEBTLhZKkXRxasxy5D03J2nUSDCjUyp8kbHTQ8AvOpTqhsqq/eJHYxqZSpw1jiHaETcWNxFzHX+QET7BSy5TTYZjMcouRvOqltSVHeIFibZlGLxPs3RfJDTBuWAxLjrBGkrBx3ZZophokVHyAGuOXMDLTM2EC5ynTaQu1dVELJxmEDwRNjrOoEz4SLhPjFS8CbmWvB8xx1Krh35WOMSA+t+AyW6OLZkOBFp1HJGpVszSS5lQnxOLQCBmvcECBrZdL2io0qgFOSWjQHOBmY6DkIEGpBcIK4zDUXM8T2ta1p8RaA4lumpOozASDtfZd2VL2Rz/AI8mvZjuExDqD8wEs1LZEDmV0/DuOZssy0kycwgxl2HUjfmuVqVGnSIvHjpgxtbULLfjTh6rXtDSJ0zMIHnltp0WrGt7Xkv6aIVfufXKdcHdVe4LmqGPL8rm+FpMOcZzOeWtd4W3A8JiQDJkWW3QEtEOzdbX9k7GtsHJxTR5yqjd2oLVUtIU2Va1FaEEOVw5ZRhL1SV5Dc9Ct+EFpeWDxF0E6K9QoCoxpi7aKuCh9laUKo9UIVxoESpyKAFaeoTE9C9bOhaJVwobCmVPoIlWaVVWaUFQgpouCpBVSVAck1j2Nm9DDai8YQC5eDlLWFrwUK5YVS16oApKKYZz0HFRSaqXL1cPCL0vk5UHY5XKAKih1SFnpe5vcXlBqCbXE8iQfcLHxfG/E1rGug3LyIGTdwnUXb5Si4/FANzAl0DNGVxbA18QHhKPHUtgcvwB4xxNuHbo6BEm5HjcBE+pK+ccQcXGm1jDmEw8nOYc85SS3QXghyLxHtC2vmafFDiYMiYLozO/FaBrOiyMLTJPhNXKY8LWzpe7oglB1GOu5NPg8/JNVkX9GrhqzouXf+tL6EqOIZalpJJgeOgG9NWOmeuvRWotDdTjAOgZPuUxW4ixutXGnS1SIA8w5Jdzvkt1SWxjgfEW4Zj21JlrcouAXAOMNEfBMCZJ38123CK4qUWPG45RF9IPp6QvmLmOqB5a6llcYAIDYEXECbkWkecrpOznEntY7u6QIaHBzQO7bmpNA8JgibDWwkC2/R9Nb9mT4813b7mdjUKE5yjB1+9YHgEB0wDE2JGxI2UVGFXzpoc9oqVGZQWFVyFH6aYPfoIHITyrd2UJ7CuUaNeTZVzlQhEFNXypiaFMWyFUdSTmVeLEaZgjkVcnROkBVy9Qt7jNGYeKVOc+qt97VBrIWWKw3lNjFeGJDW7k6rw/x/UYuHKonVqvfQ/S4g934vkmaeKfz+SzaOKY3Rwd7XV/vhoPwmPn+ytj/k8TX+RdrB3X+r2agxT14Yl6pgsdTqglkmLHoU8ymCq5yw1teDlVeNgGYh3JHZVciimAoc8BKqk/CHS6XllXViEI4t2ypUMqob8uoTIle6E3nrekwzcW7kmqVadfkCkATLQAZdp5CJMeoHqE3SrBhGouBaZk+iDIlrgKMuR+425vn7H9ln8XpN7t5eTlaJNyNL+h6o3Eu0FGlIqVi12XMLk2uJFrxHJfOO03HxUcRTcSb3NiQfiaQNfpeF52XPr6fJRTqdO9pM38ZjKQLcvxAvAkQMrROpJgZw0x0PVYfGu1jYYxtJrs+YPaXtLSYi7QNtdtd9uQxuPc7QlkXgExOxk6nzU4PCMsX3cYubj2BHusxu6nnS0U4ckY4+rbr+BvgOCJcS4tZqbgR5QF0/2E/wD116bdfx5R+qz8Fw3DNH94tJ1kPFz00WxhezzKggYyg3lmqAH2IWZMndxsJLl18jGD4ZjjApV2kjQfaBoeUyj4jD8UbaoZGhvScY0JAypFnZF+YtZiKDjz7xkQOThZLcU4NjcOJNXwCJyPe6BO2Vx9kqJTfDRtXpeDn8dxKXh1M53OsIY1mVxdJJaNTp5QmuB8QqMrAX8QzPcTeHXl2+ojpIWTjqLWPBZnLgXFxLXDPcnODOl+S1+D8KNMZyCHOzNs4PMF18wbp4RMc7np6WXp0nNa8EN67e5HW0MU5jQ0aCY9TP1RDj3qWUrCdYEr3cr0pmdLSPNfU3vyDONfzVft1Tmi90FBore1HfiaBOx9TmqfeNRFdQVDQKJJHfiH8lPvKovfedRedRKr3R5I9T8G+vXyT95P3lT95P6qmRRlW9s/BvrV8hPvB6j7wf0VMqrHVdqfg31K+TJbjuYFiqVcc3/QWH9olOYSpceH1n918s60hfY35Y/TrE8wiVKjdxJ6z9Ff7QwN8ZE8tUrUxDDoJ87eqmbdvwyldP2/7juHxbmf2yGTyA05XTuG47WYf7mbo4CPldYIxFLd0nWG6R1JQncWotkNbfckyBtfkjTqfy0w5w875O+wHaJtSxJa7kQL9Qnn4gHf5L5a7iFiWnSTrY2mCCr0eJuH4i0wNzyXo4+tlcUgbxZu3u09H0F+OzfB4omHDSRy5j+CUg7jwozTrjxkmHy0B83kAExqB9FyP3jlBPiJ3IfERzE3WdxTFVCBUcx4H4CSfFA08r80+evxVvaAx47t6S0dphe0MVLDO2nTNy8BxDi0hxbH/jE+qpiO1DHmwJDbkEkg2MW53EQdguAbiS4l7arjADQ13xWAkODTorsqH4S0wCZ/N6FBk6lZPyz+5Q8F49NsZ4nxZ1d8OBJBcWkzMOuZnbQxO/VCOBcbio0e4A6fNTQ4VVeJbmAHyHr6LTp8ErjawgmY0Om6nnFGJcluXNedp0vALCcFabuqM2sXDU2ESZK3MB2bw7nfG0Hq8QeWWDr5pA8NrwDkab6Xk+ivToVGEZqJA8jHuQAt23+VmduNeTff2QaYDKzT1D9OjpJAVmdgcSSMlQQR4ZLfF8rLl8UXNJ/pPA5tj6FQzjLxbPXZyBLxaLWB0hIrHe+f6G+pCXDNbiXZTE0nFrgCeVrjzaVj8Tw1djTLTEAktM2cSGzyBLXD0KFT4y5ziXOe8tOud2Y9CXGY0sqYniTqpc7IADcjvDoJMQT/ADkhVPHXGhGTNTX0mXQDw4McYaZdqYnSQecj5L6Dw7GnwCo1zcgJmGgO1bmcNtbjm6eS4TCeN0BhOWDDjfIDGVsAdRYdV9B4M+m6nTLQG5ZLgXAuALXDxCb3jX6Bephzu1qiHqm2uUaveDmvFzfzKXNJ/gQ3N/n8KvWjzGiSRzCiRzCr7f4rw8gfQ/Qo9IwgEfyVJIVgzy/5fsoLfJdwdyVJCoQFfIfy/JCd5fqt4CWzxQ3t8vdWJVS5akMQNyiFclVR6D2fPg6FIceqgtVqT4nqI/5D9l83kjtXI5LYSjJV6uFJ1Om3NDYTY31/RN03tJ8Rge9knbb0hb7pe0Iu4WIsb8r6c5nyVG4Ag/SJB8xutKm5hLmd42YlhBHig3C85gABDgTNxmFvOf5qnziy68IZ6uX3Ym3hwbZzAfx3EZuljcWj3UYum5gGZmVo6GwOknqE1jOIEHJrlJ1ERDbtJzWv9Vn4nGd4QA7u3GzwJI0ALbdJ3/VDkwJ01vZVjebSp+GHo4QMEva4ZtAQRIIJDm2jLEb3lL/ebrtcJYbC/LqB/JUNpva6PEQLCSJggXB05/JMYXATdx+X7LsfT33fUvuatN7fJnDFAOlpy6giHHMAbX0BWmzHNIkuiNjb9VoMwYgCJHW6J9jBEZRz0VVR2rjj9ihOn/6N8Px5AaQGGLjMxh97X8inncVc05gGgk7CAItAAsN/dY9HDjSI+SMcJa077uiSfNRPpm033fcrWaVpOTpeG9sHUmlpp03t5GQfQ/RO1O3DXNDTh2jnlqEAjkRC4k8PJHxOHkUnV4bVHw1P8h+0JM9NzzQVZI89p3Y4/hnt/q0ZdfKWxDQCcpvJc6NTby3WHjOJUpOVjWgZhe7tvTn7hcwKWIbpkeBIsHajXRKVsY9oMtDTrIcf0hHXS0lvYjJlhppI363E6YiW0xqwxTa4HNEkXALt5tPNJPZSphoLGeMGRDi8GCACfmfbmubGNynMbkQWkHQ8+qj7Y5xnOQIm95dBt1vb1SZ6drwyFdK17nYdjGgVS2A9p+GYzMdfaCYudLLsDwalIPdskGQQTMn/ANfl0HJfLOFY2qwh4zNNiCB8Wh22uPdd9wftlUccr2sBJAGZhyg6Qb+E85Xr4ckqFNeRGbDW97N04fqPXP8Aspp4QuIHh9ytKliiRemwzyqEgjpDU3Rda1FhvN3OB+YVPq6J1hXyZ2I4KWNDmljgdYJEfulRh3flH+R/ZC7Q0ce6sH4fKxkj+kXDJAMmx3Oh9IWiziNVkNfhgc2pa8w3yd+6ycte4ysMewr3L/yD/kPovfZn/k9qjx9E5V4k4gDuoN7h942vlIn0QhxPEBhaGsHIu8RHnYD9ESqv0+4vsn5Ktou0LHf5u/ZBqYN35T7yvMxmKn+6wHlkbB81qDi9b8lKeY366LfUpfH3NUJmLUwh8p5yhPwpBg6+S0G4ioJlxM6yXPnpc2HlCpWxLzrtp4dPeUxZvlo3sS8Gc/DxYqndJ1z3E3hev+Y+5R+svk7tZ8rq1YQ6eIuTH7He45aLwbdXdTC8vLi9TyOlqSlGuZE856eQCjFcUqN0AF3FzwPEWnQcgfJKYtxHwqj5e2DrOpvZImXD+koiZ2qaGcfjadXuzD82SASWNhwcYJuZHsf1VKOIcGlpaN8pGmbMJkzeY2ixSrXaNtm0Bi07I2chxbYkHcwCek/oqE68vgfxrSNGjhqrwCWgfiBBaTEwTbayZp8IAIjL6AoWG4hGogmGxJsdJj6dOq08Pj22vc2iPrst9FR9Ur+QU9rtfgcoYa1wPknaWAJ+EeyGxk7+mq1MFUyAETbbn5clFl6mk+GW48C14EvuV4E5SOm6pQLqZnNlN76EcoXQVuOvygGABeTeECo/vPw35gApD6imuRqxyi1Hh9B4D4JdFz3mXKd5a5rv/wBCeiMzg7S8s+ItN4kZSdB5xBIi0i5RcLiqlBhLW+B0S4NZnFxZrpzN+HXra905wXHgUj3VJri1zvCXHOA4k5zF4ub3R1bc75FrUvQi7s85p0JGwI+qFW4VaS2IG113mFxjyzM9sCNBp7kJKvxJgbJa1og7fqpnTDT2/B89xPEqVMZCBm3m0DmuT45imutllp0IbO8anr13XY8axmGqElpZmHisLjW9t7Lg8fiab3WJ1Atte5A21VmCMjTb2v4/sTlal8KWZuLw7XEta1wJiBGgOkjbVLN4e4uOuQGCTDQANYnrNgnKtUXzEkTMF99ee8wbGf2DicQHjN3hL7yxw2/NMAT5ckyUtCryVT9v+tjjHVLxAgAS1rQSAbEkAE6nntsnKGfVw13A38+azqfEmgATI1MENvAECeXPqVtcJxzJGYA7QSfl6KbJdaaa4JOpVRPcma2A4qWwATB1ldJw2qa0wbgxADJjYiWpHC9w4y6kMp3A/ZDx2Gp60gRcHWPko46zJHC8EqdUu5pP+Dpm8KfqXP8AZv7KxwhH4nA9ci49vHO7n+swk7PIMexRMN26hr4a2oGi5AcANhefPUqueru1wPxxF+zOubQ6z55ArNwIz5/FNx/ddlvrDZgey+bcM/8AkiqKwFZrTTeQM2hp3u4RYjp8132H7SUnWFSnvqLG8WLjBXXnuPJQsMr9B77HyAHUvBPzKtUw4aJcZ8gD9Us0NJ1aTcx4fWw8wjU6TTyUj6umULBCFzVOxP8AiApL3H8TveP0TRa0crarjeP9tKdJzqdEZ6gtmPwA/WEKyZKekzX2Jb0dOS4bn3QftTfzj/JfGO0PHq1c/wBR5P8A4ycotFmzAWDm6D2VM9Nka27YUOWvynTwTuq1aZ1kn9U2hi9l7lY0zxlbEe7M6GPMhXGGOu3TROlsdVLTz6aLZ6dbD9Viv2TmQDyF/WQiu4fLruBNiT9JWlQ4dnEtMeat9yDd5lHSa8jIpt6EqPDzYOe0iRE/7jf5la9PhzBq0XjlFvJewWGyuMH0299QtIMsvPz5WX4MDrmiuHLGCBttrCbbVtYpMTfT2QiTrtpF/wBVPWNVyx6yVPA1VxItck7yNPJXp4+PhLgTYZfi9JHzSQZdN4Okc3hOXaQSLIvTleUYnXhGzgqVFwHeOqgj8IieUSZMdF09PilCnRyCmxsWs25kakkLmsJwNz3AZwS63izW6zKa+4IJYX6SLDw+ymyb8b4NlJctAcd2oNMgBznA2O8W2G65Hi3ax73EUyGsh3icHDOAJAtfp0XQ8V7Etbd1QugxyvzHyXMY3hzAX0w53hg82kDaJT8Kxyk1y/1B+ut74/Y5zEHOSXEDNfKA2QQJk9UuKTpgviIJglziZO4FosfVahaMtrSYIgQRbfUIVfDA/CBLtzNr899Ey867tPehPpuX+mti1TCtFsxIsCSwWdGnhM/6R8Bw1rpIjfWxudYU0WBv4RN5Pn/pM0K8TAuPL+c1l5Fy5nR5+bM+UjWwHYUPGaWAHYwVoM7G0WG74je2vtZZDOKVdA4gWtsPKF7E4ms5pl8i1r9f+15tLqHX50if1W1p/wBnXcNwNJlmvJ8j9JS/F+EVKoIY52XkMwHquWwr6sjK+JGxIsPJdRwH7Sb994SAIJcRE7/PdIuaxvu7jk0/p19jkMX2QeASGkR+UlY1fhbmHK4OjlJiefmvuFDMWxmvpMct5lc12n4WWklzsw3EmbxYe6dj61t6Y+7yY53vaPlLsLe4n1WjhauUQZ8tVoYzBNknRZ9TBNPP3V6ruRnrzlnkapY8A+EkHmDBT441WLQ0VXgDSHEfMarna1JrYEJXHYmBAn3Q+nNPwHODfENm1i+IVcpy1Hy74ocb2udeUrnzVjrHPdEwQBEEkDVxFz0A5IdaqJlsxyOuibMqXosx4+1aF3aXGt5P090LL1V69YuMlCTR6R//2Q=="></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز٬ انگشت خود را قطع کرد. وقتی که نالان طبیبان را می‌طلبید٬ وزیرش گفت: «هیچ کار خداوند بی‌حکمت نیست.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">پادشاه از شنیدن این حرف ناراحت‌تر شد و فریاد کشید: «در بریده شدن انگشت من چه حکمتی است؟» و دستور داد وزیر را زندانی کنند.</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به جنگل رفت و آن جا آن قدر از سربازانش دور شد که ناگهان خود را میان قبیله‌ای وحشی تنها یافت. آنان پادشاه را دستگیر کرده و به قصد کشتنش به درختی بستند. اما رسم عجیبی هم داشتند که بدن قربانیانشان باید کاملاً سالم باشد و چون پادشاه یک انگشت نداشت او را رها کردند و او به قصر خود بازگشت. در حالی که به سخن وزیر می‌اندیشید دستور آزادی وزیر را داد. وقتی وزیر به خدمت شاه رسید٬ شاه گفت: «درست گفتی، قطع شدن انگشتم برای من حکمتی داشت ولی این زندان رفتن برای تو جز رنج کشیدن چه فایده‌ای داشته؟»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000">وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد: «برای من هم پر فایده بود چرا که من همیشه در همه حال با شما بودم و اگر آن روز در زندان نبودم حالا حتماً کشته شده بودم.»</font></div><div style="line-height: 24px; text-align: justify;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="color: rgb(102, 51, 0); font-size: small; line-height: 24px; text-align: justify;"><img src="http://hosseini37.persiangig.com/image/rockettrail.jpg"></div><div><br></div>